Việc thu thập dữ liệu thông tin sẽ bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin bắt buộc cần phải có để chúng tôi có thể xác nhận, liên hệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Mục đích, phạm vi, thời gian sử dụng thông tin khách hàng

Mục đích:

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng với mục đích để:

– Liên hệ để xác nhận đơn hàng và địa chỉ giao hàng cho khách hàng.

– Cung cấp thông tin về sản phẩm khi khách hàng cần đến.

– Gửi email tiếp thị, khuyến mãi khi có chương trình.

– Liên lạc và giải quyết với người dùng khi có trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp.

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp như: Viện kiểm sát, tòa án, công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Phạm vi:

Chỉ sử dụng trong phạm vi trao đổi và lấy thông tin để giao hàng, chăm sóc sau bán hàng. Tuyệt đối chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân để giao dịch hoặc mục đích khác không liên quan đến dịch vụ.

Thời gian:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu huỷ bỏ từ khách hàng. Còn những thông tin khác vẫn sẽ được bảo mật trên máy tính không cung cấp cho bên thứ 3 nào khác.

Những người có thể tiếp cận thông tin:

Người quản lý thông tin khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng. Nếu có thắc mắc liên hệ ngay Hotline của Lâm Hùng để được giải đáp thắc mắc.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, liên hệ ngay với chúng tôi để khiếu nại và nhận sự giải đáp nhanh chóng. Nếu chúng tôi sử dụng với mục đích khác, cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường từ khách hàng.

Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khi bạn mua sản phẩm trên website sẽ có form điền thông tin khách hàng, khách hàng có thể điền thông tin và chỉnh sửa. Nếu khách hàng mua trực tiếp sẽ, nhân viên sẽ lấy thông tin khách hàng và nhập vào hệ thống. Để chỉnh sửa thông tin có thể liên hệ với bộ phận quản lý khách hàng của chúng tôi qua Hotline hoặc có thể yêu cầu quyền truy cập.