Trang chủ » Sản phẩm khác » Vữa khô trộn sẵn

VỮA KHÔ TRỘN SẴN SCL Cao Cấp - Lâm Hùng Hà Đông

Blog tư vấn

VỮA KHÔ TRỘN SẴN SCL Được sản xuất trên công nghệ hiện đại liên bang Đức, các thành phần chính: Xi măng, cát sạch, phụ gia khoáng, phụ gia polyme…được sản xuất và đóng gói tại C.Ty TNHH Sông Đà Cao Cường Việt Nam.