Trang chủ » Sản phẩm khác » Vữa khô trộn sẵn

Vữa khô trộn sẵn

Blog tư vấn

VỮA KHÔ TRỘN SẴN SCL Được sản xuất trên công nghệ hiện đại liên bang Đức, các thành phần chính: Xi măng, cát sạch, phụ gia khoáng, phụ gia polyme…được sản xuất và đóng gói tại C.Ty TNHH Sông Đà Cao Cường Việt Nam.