Trang chủ » Sản phẩm khác » Keo Dán Gạch Đá SCL

Sản phẩm

Blog tư vấn

Keo Dán Gạch Đá SCL cao cấp được sản xuất và đóng gói tại C.Ty TNHH Sông Đà Cao Cường TP-Hải Dương. Dùng để lát các loại gạch như gạch cerami, gạch mosaic, gạch không nung, đá tự nhiên và đá nhân tạo.