Để có thể phát triển và có quy mô lớn như ngày hôm nay, chúng tôi với đội ngũ nhân sự vô cùng hùng hậu. Sơ đồ tổ chức công ty sẽ được phân theo cấp bậc từ trên xuống dưới, thể hiện rõ chức năng từng phòng ban, từng bộ phận.

 

Sơ đồ tổ chức Lâm Hùng
Sơ đồ tổ chức công ty